KPMG hjälper företag och organisationer att växa hållbart

Kunder, marknaden och nya regelverk ställer högre och tydligare krav på hållbarhetsarbetet. Vi måste alla tillsammans agera för att möta klimatförändringarna runt omkring oss.

Vi hjälper dig att integrera hållbart företagande i hela din verksamhet och hjälper till att skapa förståelse för komplexa hållbarhetsrisker. Vi kan bidra till att skapa samsyn i din organisation kring kommande utmaningar och möjligheter kopplade till hållbarhet. Genom den rådgivning vi ger och den revision vi utför har vi möjlighet att skapa – och en skyldighet att skydda – värde för människor, miljön och samhället i stort.

ESG – Environmental, Social and Governance

ESG och hållbarhet handlar om miljö och klimat, etiska frågor och socialt ansvar. ESG (Environmental, Social and Governance) är ett annat ord för att samla dessa frågor under ett paraply.

E – Environment
Miljö: handlar om klimatförändringar som utnyttjande av naturresurser och utsläppsprinciper.

S – Social
Socialt ansvar: omfattar områden som jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö.

G – Governance
Styrning: fokuserar på områden inom bolagsstyrning, som hållbarhetsrapportering, regelefterlevnad och visselblåsarsystem.

Hos oss finns kunskap både lokalt och globalt

Hos oss på KPMG finns flera av Sveriges mest hållbarhetskunniga personer samlade för att hjälpa dig med ditt företags ESG- och hållbarhetsarbete. Med vårt globala KPMG-nätverk har vi också tillgång till ytterligare kunskap och insikter för att kunna hjälpa er att agera proaktivt i hållbarhetsfrågor.

Vi är övertygande om att vi tillsammans med er kan skapa långsiktiga värden för människor, samhällen, företag och organisationer.

Because how you grow matters.

Aktuellt - CSRD nya rapporteringskrav för företag

CSRD är ett nytt EU-direktiv för hållbarhetsrapportering. Det kommer implementeras successivt utifrån storleken på bolaget med start från räkenskapsåret (RÅ) 2024, det vill säga rapporter som släpps 2025. Läs mer om CSRD och vilka bolag som omfattas.

Det här kan vi hjälpa er med

Här hittar du våra tjänster inom ESG och hållbarhet.

Har du frågor?

Prata med oss om dina frågor kring ESG och hållbarhet.