Specialistkompetens inom Microsoft-plattformen

Står du inför resan att dels välja men kanske också implementera ett nytt ERP-system? Expanderar din organisation till nya marknader eller har ni precis gått samman med ett annat bolag och inser att era olika system inte är anpassade till den nya verksamhetens behov?

KPMG är guldpartner till Microsoft. Vi kombinerar vår specialistkompetens inom Microsoft-plattformen med vår bransch-, rådgivnings- och organisationsförståelse för att stötta dig som kund med din transformation. 

Vad behöver du hjälp med?

  • Förstudie inför beslut om implementering av Microsoft-plattformen inom verksamhetens olika delar
  • Anpassning och vidareutveckling av den plattform du har i dag
  • Stöd vid implementering av Microsoft-plattformen
  • Rådgivning inom molnfrågor (Azure), säkerhet och effektivisering
  • Konfiguration, utveckling och integration av Microsoft-plattformen
Microsoft Partner Pledge

KPMG har utsetts till Microsoft Dynamics 365 Finance Partner of the Year

KPMG har tilldelats 2022 års Microsoft Dynamics 365 Finance Partner of the Year Award. Bland Microsoftpartners på toppnivå fick KPMG globalt utmärkelsen för sin framstående kunskap inom innovation och implementering av kundlösningar baserade på Microsofts teknik.

KPMG är engagerade i att hjälpa företag omvandla ekonomifunktionen, genom lösningar som bygger på Microsofts teknologier. KPMG Powered Finance, aktiverad av Microsoft Dynamics 365, är en resultatdriven transformationslösning som har ett pragmatiskt och beprövat tillvägagångssätt för att förbereda företag för framtiden. 

Vill du veta mer? Hör av dig:

Kontor i Sverige

Kontakta oss

Powered Enterprise

En viktig del i att få ut så mycket som möjligt av din Microsoft-plattform och lyckas med transformation är att sätta en tydlig strategi och fokusera lika mycket på organisationen och processerna som tekniken och människorna.

Med Powered Enterprise for Microsoft har KPMG tagit fram en beprövad och kvalitetssäkrad metod med fokus på verksamhetsfunktion, för att ge dig en Target Operating Model (TOM) och governancestruktur runt Microsoft-plattformen.

Resultatet av detta är en smidig och effektiv implementation så att du snabbt kan börja realisera värdet av dina nya lösningar.

Utöver insikt inom både affär och teknik, kan vi på KPMG stötta dig på den interna förändringresa som krävs för en framgångsrik transformation.

Kundcase och insikter

Strategiska samarbetspartners