Matilda Bergström

Partner, Head of Technology Transformation

KPMG i Sverige

Matilda Bergström ansvarar för utvecklingen av våra tjänster inom Finance Transformation.

Matilda har erfarenhet från att projektleda större transformationsprojekt och projekt som syftar till att sätta strategier för ekonomifunktioner, definiera och implementera operationella modeller för ekonomiorganisationer, definiera styrning och effektivisera gemensamma servicecenter, processeffektivisering och standardisering samt regelefterlevnad så som IFRS och FATCA.

Matilda är van att jobba i gränssnittet mellan verksamhet och IT samt har ett stort intresse för förändringsledning. Matilda har erfarenhet från flera sektorer men främst bygg-, energi- och banksektorn.

  • Efficient Finance Operations
  • Financial Management
  • Internationella marknader
  • Management Consulting
  • Nationella marknader
  • Rådgivning
  • Handelshögskolan i Stockholm, Magister i Företagsekonomi, Företagande och ledning

  • EDHEC Business school, Frankrike, Marketing

  • Lunds Universitet, Kandidat i Företagsekonomi