ServiceNow – en plattform för hela verksamheten

Du kanske känner till ServiceNow som ett verktyg för IT-avdelningen? Men plattformen har också en fantastisk potential för resten av verksamheten. Tillsammans med ServiceNow underlättar vi den digitala transformationen inom till exempel Financial Services, Cyber Security, Risk management och ESG/Sustainability.

Genom att kombinera djup verksamhets-, bransch- och teknologikunskap levererar KPMG konkreta resultat som skapar värde för dig som kund. 

Vad behöver du hjälp med?

  • Förändringsledning
  • Funktionell arkitektur
  • Konfiguration, utveckling och integration inom ServiceNow-plattformen

Vi har kompetens inom flera av ServiceNow:s moduler, exempelvis IRM, ITBM, CSM och SecOps – du kan se oss som en brygga mellan det tekniska och det funktionella.

KPMG satsar stort tillsammans med ServiceNow

KPMG är en Global Elit Partner till ServiceNow och har ett internationellt nätverk av experter inom plattformen som alla jobbar tillsammans för att hjälpa dig som kund.

Vi har några av Sveriges ledande experter inom säkerhet, risk, teknologi, förändringsledning och styrning och ledning. Många anger detta som en av huvudanledningarna till att anlita KPMG, vi jobbar tillsammans för att få till de bästa lösningarna för våra kunder. 

Vill du veta mer? Hör av dig:

Kontor i Sverige

Kontakta oss

Powered Enterprise

En viktig del i att få ut så mycket som möjligt av din ServiceNow-plattform och lyckas med transformation är att sätta en tydlig strategi och fokusera lika mycket på organisationen och processerna som tekniken och människorna.

Med Powered Enterprise har KPMG tagit fram en beprövad och kvalitetssäkrad approach med fokus på verksamhetsfunktion, för att ge dig en Target Operating Model (TOM) och governancestruktur runt ServiceNow-plattformen. Resultatet av detta är en smidig och effektiv implementation så att du snabbt kan börja realisera värdet av dina nya lösningar.
Utöver insikt inom både affär och teknik, kan vi på KPMG stötta dig i den interna förändringresa som krävs för en framgångsrik transformation.

Nyheter

ServiceNow och KPMG

Global transformationspartner 2022

KPMG har utsetts till ServiceNow:s transformationspartner 2022. Tillsammans med ServiceNow levererar vi lösningar som märkbart transformerar verksamheter hos kunder – genom att fokusera på reslutat och värde.

Antalet ServiceNow-certifieringar på KPMG har ökat markant, vilket visar på tillväxt och våra ambitioner med samarbetet, för att möta marknadens efterfrågan.