Ökad effektivitet med KPMG och ServiceNow

KPMG och ServiceNow kombinerar affärkunskap, branschexpertis och intelligent teknik för att göra din organisation digitalt sammankopplad och lättnavigerad. Genom att arbeta tillsammans med oss hjälper vi dig att förbättra effektiviteten, minska kostnaderna och öka produktiviteten. Samtidigt som vi möjliggör den flexibilitet som behövs för att möta ditt företags föränderliga behov.

Våra experter har mångårig erfarenhet av transformation och stor affärskunskap från olika branscher och organisationer. Vi samarbetar med KPMG-företag över hela världen för att kunna erbjuda dig marknadens bästa vägledning inom teknikstrategi och styrning, såväl som lösningsdesign, arkitektur och implementering. 

ServiceNow

ServiceNow utifrån funktion - expanderbara färdiga applikationer

Stötta din organisation med ServiceNow:s arbetsflöden och produkter. Läs mer om varje funktion nedan.

ESG

Tillsammans med KPMG:s experter inom hållbarhet och ServiceNow sätter vi upp en lösning som lever ni upp till rådande lagkrav och bygger basen för en holistisk vy över ert hållbarhetsarbete. Genom att integrera ESG-arbetet i era processer inom riskhantering och efterlevnad blir det enklare för er att identifiera potentiella risker och att följa regelverken. Ni får en samlad vy och hantering av miljö-, sociala och styrningsrelaterade initiativ som gör det möjligt för er att mäta och rapportera på olika hållbarhetsmål.

Asset Management

Med en komplett översikt av alla programvaror och hårdvaror som används inom er organisation skapar ni en effektiv resurshantering, sänker kostnader och potentiella säkerhetsrisker. Ni säkerställer också att ni som organisation följer era licensavtal, maximerar nyttjandet och eventuella förändringar i avtalen. Med ServiceNow:s Asset Management lösning får ni en centraliserad plattform för att spåra, hantera och optimera både mjukvaru- och hårdvarutillgångar. Samtidigt gör lösningen det möjligt för er att undvika böter eller extra kostnader relaterade till licensbrott. Då ni samtidigt får bättre koll på tillgångarnas livscykel, kan ni som organisation bättre planera för framtida inköp och uppgraderingar på ett mer kostnadseffektivt sätt. 

Risk & Compliance

Styrning, risk och efterlevnad (GRC/IRM) ger er organisation förtroende och verktyg som behövs för att driva verksamheten framåt, utan att överskrida regulatoriska gränser. Vi hjälper er att sätta upp ramarna för processer, strukturer och policyer och ser till att de ligger i linje med affärsmålen. Vi arbetar också med att skapa uthålliga processer för att hantera och minska risker samt att säkerställa att alla aktiviteter inom er organisation är anpassade till lagar och förordningar.

Med våra experter inom risk och ServiceNow arbetar vi med er risksynlighet, anpassar GRC-ansträngningar till affärsprioriteringar och levererar framtidsinriktade insikter för att hjälpa er att agera snabbt och beslutsamt. Vi sätter upp och definierar GRC-program samt förbättrar motståndskraften med ett system som kan delas mellan avdelningar över hela organisationen.

Program, portfölj och projektstyrning

ServiceNows lösning för Service Portfolio Management (SPM) erbjuder en centraliserad plattform för att hantera och överse hela er tjänsteportfölj. Lösningen ger er en samlad vy över alla tjänster, status, prestanda och relaterad data, vilket underlättar i beslutsfattande och möjliggör kontinuerlig optimering av er portjölj. Med KPMG:s expertis inom strategisk rådgivning optimerar vi er användning av ServiceNow genom att anpassa tjänsteportföljen till ert företags övergripande affärsmål och affärsprocesser.

Cyber Security

Möt dagens utmaningar inom Security Operations med en robust SecOps strategi, moderna verktyg och teknik. Med KPMG:s expertis inom ServiceNow och cybersäkerhet hjälper vi er att snabbare identifiera, analysera och åtgärda hot. KPMG och ServiceNow gör det möjligt för er att identifiera mönster, hot och sårbarheter i realtid för att proaktivt minimera risker. Med vår expertis inom compliance, cyber och rapportering tillsammans med flexibiliteten i ServiceNow blir det enkelt att efterleva säkerhetsstandarder och identifiera områden för förbättring. Vi kan även samordna er säkerhetsfunktion med IT Service Management (ITSM) för en sömlös koordinering mellan säkerhetsåtgärder och andra IT-processer inom er organisation.

Legal

Med ServiceNow:s Legal Services Modul automatiserar och standardiserar ni uppgifter och processer. Det gör att din legala avdelning sparar tid och minimerar risken för fel.

KPMG:s tekniska, legala och sektorspecifika kompetens tillsammans med ServiceNow:s lösning Legal Service Delivery hjälper er att integrera era legala, tekniska och affärskritiska processer för att skapa en sömlös och effektiv leverans av juridiska tjänster. Vi säkerställer att ni som kund får maximalt värde av ServiceNow-plattformen genom att utnyttja dess fulla potential och samtisigt effektivisera era juridiska processer och förbättra ert resultat.

Kundcase

Inspireras av hur KPMG och ServiceNow tillsammans löser våra kunders utmaningar. 

Så löser KPMG och ServiceNow Norges största hälsoproblem

KUNDCASE. För att lösa logistik- och bemanningsutmaningar har Oslo Universitetssjukhus teamat upp med KPMG och vår allianspartner ServiceNow. Tillsammans har vi utvecklat ett digitalt verktyg som ger bättre överblick och bidrar till betydligt färre inställda operationer. Supportverktyget har hämtat erfarenhet och inspiration från flygtrafikledning och har fått namnet "Kontrolltornet".

Läs mer här >

Låt oss vara en del av din transformation

Vi är vana vid att hantera olika typer av utmaningar i diversifierade miljöer. Här beskriver vi mer om hur vi jobbar.

ServiceNow inom varje bransch

Är ni verksamma inom financial services, tillverkning och telecom, sjukvård och offentlig sektor, energi och teknik eller fastighetsbranschen? Oavsett om din organisation verkar inom den offentliga eller privata sektorn är ServiceNow en plattform för er. Vi stödjer alla typer av flöden och skräddarsyr en lösning efter era specifika behov. När du anlitar KPMG får du ta del av vår mångåriga affärskunskap i kombination med den senaste tekniken. 

Kunniga kollegor

Så här jobbar vi för att lyckas med din transformation

Powered är KPMG:s unika tillvägagångssätt för att transformera och skapa ett större värde för din organisation. Powered består av en uppsättning lösningar som hjälper dig att förändra dina affärsfunktioner på djupet och är utformad för att snabbt komma fram till best practise. Du får bland annat hjälp med att hitta och utvärdera långsamma och siloförsedda affärsfunktioner, dysfunktionell och föråldrad teknik, tidigare transformationsinsatser och andra barriärer.

Med KPMG Powered driver du en hållbar förändring och undviker många av de fallgropar som kan komma med traditionella metoder för digital transformation.

KPMG är ServiceNow Elit Partner

KPMG har ett globalt och lokalt partnerskap med ServiceNow och vi kan stoltsera med flera priser och utmärkelser. 2023 blev KPMG utsedda till Transformation - och Healthcare partner of the year.

Prata med oss om ServiceNow

Våra experter svarar på dina frågor om ServiceNow. Fyll i dina uppgifter nedan, så hör vi av oss. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för dig.

Upptäck fler tjänster inom tech