• 1000

Tillsammans hittar vi rätt i hållbarhetsarbetet

KPMG jobbar just nu tillsammans med många bolag kring hållbarhetsfrågor. Ett exempel är Södra, som vill bli ett ännu mer hållbart företag. Genom ett nytt initiativ tillsammans med KPMG och Microsoft, skapas nu en lösning som automatiserar inhämtningen av hållbarhetsdata i organisationen. Dagens rapporteringskrav driver upp volymen på den hållbarhetsdata som måste samlas in och analyseras. Genom att automatisera stora delar av inhämtningen frigör Södra tid till att analysera sin hållbarhetsdata och ta bättre beslut. Och genom att digitalisera processen, minskar risken för fel när informationen samlas in.

I en komplex verksamhet som Södras, med familjedrivna skogsbruk, trä- och massaindustrier är datainsamlingen som krävs bara för hållbarhetredovisning enorm. Skogen växer över hela södra Sverige, industrierna är av varierande storlek och virkestransporter och annan logistik ökar komplexiteten i verksamheten. För att driva sin hållbarhetsstrategi på ett effektivt sätt, har Södra tagit hjälp av Microsoft och KPMG.

Södras anläggning

En stor ambition

Södras klimatambition är att ”Vara ledande i samhällets resa till klimatneutralitet”. Utöver det löpande arbetet med att minska klimatpåverkan har de ett långsiktigt och strategiskt förändringsprogram som leder gemensamma initiativ.

Att följa upp arbetet med klimatpåverkan i värdekedjan kräver tillgång till omfattande och frekvent uppdaterad hållbarhetsinformation. Med den lösning som håller på att utvecklas tillsammans med Microsoft och KPMG, kommer Södra ha tillgång till hållbarhetsdata i realtid. Den här informationen samlas in även idag, men mycket mer sällan och i tidskrävande manuella processer. När Södra genom det nya systemet har tillgång till informationen i realtid, får de helt nya kunskaper som de kan agera på och driva sitt strategiska förändringsarbete framåt.

Digitalisering driver både hållbarhet och lönsamhet

– Min ambition är att driva hela företaget framåt, med digitalisering som mitt främsta verktyg, säger Cristian Brolin, CDO på Södra. I det här projektet har jag först krokat arm med vår hållbarhetschef Anders Norén. Och tillsammans med KPMG och Microsoft har vi nu en struktur och ett verktyg som gör att vi kan leda Södra framåt. 

Christian Brolin, CDO på Södra

– Genom att automatisera datainsamlingen öppnas nya möjligheter. Tiden som vi frigör genom att digitalisera och automatisera insamlandet kan vi lägga på att analysera och förstå informationen så att vi kan ta beslut som gör oss effektivare, mer lönsammare och hållbara. 

Från måsten till möjligheter

Yalle Elehu på Microsoft är chef för hållbarhetsaffären, där verktyget Sustainability Manager ingår. Från början var det ett verktyg som Microsoft utvecklade för att hantera sin egen hållbarhetsredovisning, men som idag är tillgängligt även för deras kunder.

– Med Sustainability Manager blir hållbarhetsarbetet tydligt för alla inblandade. När informationen delas i realtid blir materialet levande och fler kan känna sig delaktiga och bidra i arbetet.

– I grund och botten handlar det om att skapa ett verksamhetsstöd som gör att Södra kan se mönster i data och göra informationen jämförbar – så att de i slutänden kan ta bättre beslut för framtiden.

Yalle Elehu, chef för hållbarhetsaffären på Microsoft

Hållbarhet, men även digitalisering och transformation

Drivkrafterna i projektet kommer från två olika håll. IT vill digitalisera verksamheten för att göra den mer informerad och effektiv. Men drivkraften kommer också från hållbarhetssidan som ser behovet att kunna följa upp hållbarhetsarbetet och säkerställa att de är på rätt väg i sitt förändringsarbete.

Insiktsdrivet tänk som skapar möjligheter

Caroline Kolmodin Palm på KPMG är projektledare och driver alla processer framåt tillsammans med Södra och Microsoft. Så här beskriver hon projektet.

– Det som är spännande, är sättet som vi kombinerar våra kompetenser för att bygga innovationskraft utöver det vanliga. Vi är både stolta och glada över att få vara med Södra och Microsoft på den här resan. Genom ett insiktsdrivet tänk skapar vi nya möjligheter att analysera och skapa ny kunskap av hållbarhetsdatan som samlas in. Och utifrån den informationen kan Södra snabbare och säkrare ta beslut som säkrar deras ledande hållbarhetsposition.

Genom att lyfta fram och tydliggöra hållbarhetsdata i rätt tid och på rätt nivå kan vi bidra till att skapa affärsnytta för Södra.

Caroline Kolmodin Palm
Projektledare, KPMG

Hållbarhet engagerar

Alla som har varit involverade i det här spännande projektet återkommer till hur engagerande hållbarhet är. När hållbarhetsarbetet digitaliseras går det också att dela arbetet till alla och visa hur alla kan bidra. Hållbarhetsfrågorna levandegörs och fler känner sig involverade. Det blir helt enkelt en integrerad del av verksamheten, varje dag på jobbet.

Vi gör det tillsammans

Cristian Brolin på Södra summerar projektet så här:

– Den stora insikten från det här projektet är den överväldigande innovationskraften som uppstår när tre företag som Södra, Microsoft och KPMG slår ihop sina förmågor och jobbar tillsammans. Det är också spännande att veta att det vi skapar tillsammans i det här projektet, gör att verktyget kan bli ännu bättre, och därmed hjälpa även andra kunder hos dem att bli både mer lönsamma och hållbara. Med det här verktyget och det här arbetet kan vi gå ännu snabbare mot vårt mål om att bli klimatneutrala, samtidigt som projektet skapar erfarenheter och insikter som kommer att hjälpa företag över hela världen att bli mer hållbara.

Christian Brolin, CDO på Södra, och Caroline Kolmodin Palm, projektledare på KPMG

Kontakta oss och läs mer om våra hållbarhetstjänster