Konvertering och nya redovisningsregler

Konvertering och nya redovisningsregler

Vi kan regelverken och har praktisk erfarenhet. Man vår hjälp kan du byta regelverk till K3 eller IFRS på ett tryggt och effektivt sätt!

Ska du byta regelverk till K3 eller IFRS?

Ska du byta regelverk till K3 eller IFRS?

Vad innebär ett byte av regelverk? 
En konvertering innebär att ett företag väljer att byta redovisningsregelverk. Det kan vara en övergång från K2 till K3 eller från K3 till IFRS.

KPMGs specialister kan bistå med en övergripande kartläggning, där vi ger en nulägesanalys och förslag på rätt åtgärder. Vi hjälper dig med fördjupande analyser och skräddarsydda utbildningar. Vi finns där för dig genom hela processen.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring konverteringar.

Kontakta oss