Helle Kant

Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Helle arbetar som redovisningsspecialist, främst med noterade bolag och medelstora bolag. Hon arbetar mycket med fastighetsbolag både med noteringar och med konvertering till IFRS.

  • Accounting Advisory Services
  • Risk Consulting
  • Rådgivning
  • Civilekonomexamen, Stockholms universitet