Fredrik Ericsson

Partner & Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Fredrik arbetar framför allt med frågor som rör redovisning av finansiella instrument (både under IFRS och Swedish GAAP), men han har även lång erfarenhet av andra typer av redovisningsfrågor.

Han ingår i flera av KPMG:s revisionsteam som redovisningsspecialist, både vid revision av noterade och av icke-noterade bolag. Som specialist på redovisning av finansiella instrument har han bistått Bokföringsnämnden i samband med utvecklandet av de kapitel som rör redovisning av finansiella instrument i Bokföringsnämndens nya standardregelverk K3.

Han har också varit konsult till Rådet för kommunal redovisning i samband med rådets arbete med att utveckla nya rekommendationer för redovisning av finansiella instrument i kommuner och landsting. Fredrik har även bistått Ekonomistyrningsverket med analyser av vad en övergång till internationella redovisningsstandarder skulle innebära för redovisning av finansiella instrument i statliga myndigheter.

  • Accounting Advisory Services
  • Internationella marknader
  • Nationella marknader
  • Risk Consulting
  • Rådgivning
  • Ekonomie doktor i redovisning, Lunds universitet

  • Ekonomie magister i redovisning, Lunds universitet

  • Specialist på redovisning av finansiella instrument