Conny Lysér

Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Conny har en bakgrund som revisor och har en lång erfarenhet från såväl noterade som onoterade företag. Sedan drygt 10 år tillbaka har han arbetat med redovisningsfrågor, vilket numera är det dominerande arbetsområdet för honom, både inom IFRS och med svenska redovisningsnormer.

  • Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet