Jörgen Nilsson

Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Jörgen har lång erfarenhet från ett stort antal IFRS-projekt rörande konsolideringsfrågor och nedskrivningsfrågor. Hans branscherfarenhet är bred med anledning av det stora antalet uppdrag som Jörgen medverkar i. Han har också varit verksam på Handelshögskolan i Stockholm som lärare och forskare inom redovisning.

  • Accounting Advisory Services
  • IFRS and Accounting Change
  • Internationella marknader
  • Nationella marknader
  • Risk Consulting
  • Rådgivning
  • Civilekonom och Ekonomie licentiat Handelshögskolan i Stockholm