Böcker

Böcker

KPMG ger ut branschledande publikationer inom skatt, redovisning, finansiering och företagstransaktioner.

Aktuella böcker:

  • Insights into IFRS
  • Koncernredovisning enligt K3
  • Redovisa rätt 2020
  • Finansiell rapportering enligt K3

Se nedan för mer information om hur du beställer respektive bok.

Böcker KPMG

Insights into IFRS

I tider som dessa har effektiv kommunikation aldrig varit viktigare – varje företag berättar sin egen historia i de finansiella rapporterna, förklarar de bedömningar som gjorts och de uppskattningar som används för att göra dem.

Insights into IFRS - nu i sin 19:e utgåva - kan hjälpa till. Här finns vägledning om hur IFRS-standarder ska tillämpas i praktiken och förklarar de slutsatser vi har dragit i många tolkningsfrågor. Insights into IFRS innehåller också många illustrativa exempel som ger aktuell vägledning om nya frågor. Publikationen finns som e-bok på ProViewTM.
Pris: EUR 170 (exkl moms)

Du beställer boken genom att skicka ett mail till bokbestallningar@kpmg.se, ange titel, antal, leverans- och faktureringsadress.

Koncernredovisning enligt K3

Koncernredovisning enligt K3 vänder sig till såväl den som aldrig tidigare kommit i kontakt med koncernredovisning som till den som har viss erfarenhet.

Denna upplaga är uppdaterad med de senaste ändringarna i K3 samt kompletterad med fler kapitel rörande redovisning av intresseföretag, joint venture, omräkning av utländska dotterföretag samt redovisning av finansiella leasingavtal i koncernredovisningen samt fler exempel.

Beställ boken här.

Redovisa rätt 2020

Redovisa Rätt 2020 innehåller anvisningar för samtliga fyra K-regelverk, men med tyngdpunkt på K3 och K2. Dessutom har boken kompletterats med en stor mängd sökord om kassaregister, stiftelser, bostadsrättsföreningar och handelsbolag. Författarna har också kompletterat med sökord kring olika företeelser i en årsredovisning samt vissa tillägg om fusioner.

Finansiell rapportering - enligt K3 (tredje upplagan)

Finansiell rapportering enligt K3 vänder sig till yrkesverksamma inom ekonomi, bank, revision och redovisning samt studenter som läser redovisning på fördjupningsnivå.

Beställ boken här.

Kontakta oss