Dispute Resolution & Controversy Network

Dispute Resolution & Controversy Network

Dispute Resolution & Controversy network är ett globalt KPMG-nätverk av skatteexperter. Nätverket förebygger tvister mellan skattemyndigheter.

Dispute Resolution & Controversy network är ett globalt KPMG-nätverk av skatteexperter.


I takt med att skattemyndigheter världen över samverkar allt mer växer behovet av en ökad samordning även inom KPMG. Vi har därför startat ett globalt nätverk av skatteexperter, Dispute Resolution & Controversy network.

Syftet med nätverket är att samverka för att förebygga tvister med olika länders skattemyndigheter, samt om sådana uppkommer, biträda er i förberedande åtgärder och processhantering med myndigheter och i domstol. Via detta nätverk kan vi hjälpa er att få en bättre hantering av dessa processer både lokalt och globalt.


Olika länders skattemyndigheter har skilda tillvägagångssätt, en annan aspekt är att i takt med att företag närmar sig nya marknader där den lokala skattemiljön kan vara obekant och svår att förutsäga, ökar behoven av att arbeta proaktivt med skattefrågor. Om man blir föremål för en skatteutredning bör man vara väl förberedd.

Med detta nätverk kompletterar vi vår kunskap i de olika materiella frågorna med global rättegångs- och processkompetens men främst med att hjälpa till med förebyggande åtgärder.

Kontakta oss