Socialförsäkringsfrågor

Socialförsäkringsfrågor

Frågor om socialförsäkring? Våra specialister kan hjälpa ert företag uppfylla reglerna om socialförsäkringstillhörighet och arbetsgivaravgifter.

Våra specialister hjälper företag uppfylla reglerna om socialförsäkringstillhörighet m m.


Reglerna om socialförsäkring och arbetsgivaravgifter är omfattande och komplicerade, såväl vid nationella svenska som internationella förhållanden. Vid utlandstjänstgöring finns ofta ett behov av stöd och rådgivning från både arbetsgivare och anställd. Har till exempel den anställde de intyg som behövs vid en utsändning? Vad bör man som arbetsgivare tänka på när man sänder ut personal att arbeta i ett annat land eller låter individer från andra länder arbeta i Sverige? Betalar ni rätt arbetsgivaravgifter?


Inom KPMG finns specialister inom socialförsäkrings- och arbetsgivaravgiftsområdet. Vi kan hjälpa er så att ert företag uppfyller reglerna om socialförsäkringstillhörighet och arbetsgivaravgifter. Vi har stor vana av rådgivning när svenska bolag sänder personal på utlandstjänstgöring eller anställer personal från utlandet. Genom att i förväg planera en utsändning kan KPMG via sitt internationella nätverk ge nyttiga råd om socialförsäkringstillhörighet och om betalning av arbetsgivaravgifter i såväl Sverige som utomlands.


Vi kan hjälpa till med

  • Information om vilka skyldigheter som åligger svenska och utländska arbetsgivare 
  • Hjälp med beräkning av underlag för arbetsgivarens skattedeklaration, t ex värdering av anställdas löner och förmåner, utbetalade i Sverige eller utomlands 
  • Stöd och hjälp vid kontakt med myndigheter 
  • Ansökan om A1-intyg och andra erforderliga intyg för den anställde 
  • Registrering av arbetsgivare i Sverige 
  • Registrering hos Försäkringskassan
  • Upprättande av avtal om betalningar av socialavgifter
  • Rådgivning om vilka förmåner den anställde är berättigad till

Kontakta oss