Nina Holgersson

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

Nina är auktoriserad skatterådgivare och arbetar på KPMG sedan 1996. Nina tjänstgjorde en kortare period på KPMG:s kontor i London under 1998. Nina har över 20 års erfarenhet av rådgivning avseende svensk och internationell personbeskattning till företag med personal utomlands eller i samband med utländska företags etablering i Sverige. Rådgivningen innefattar även arbetsgivarrelaterade skyldigheter. Nina är även specialiserad på frågor som rör socialförsäkringstillhörighet och socialavgifter i ett internationellt sammanhang.

  • IES Tax Compliance
  • International Executive Services
  • Skatt
  • Tax Services to Individuals
  • Jur kand, Stockholms universitet

  • Auktoriserad skatterådgivare

  • Medlem i FAR