Representation – KPMG:s experter hjälper er

Har ditt företag koll på när representation är avdragsgill och när den inte är avdragsgill? Våra experter ger svar på era frågor kring regler om extern och intern representation.

Vad är intern representation?

Den interna representationen riktar sig mot

  • Bolagets personal eller uppdragstagare exempelvis styrelseledamöter
 
Exempel på intern representation är
  • Informationsmöten
  • Personalfester
  • Vissa former av representation mot koncernföretag

Vad är extern representation?

Extern representation kan vara

  • Måltider, teaterbesök, golfspel etc. i anslutning till affärsförhandlingar.
  • Det kan även vara representation i PR-syfte som jubileer och invigningar.
  • Representationsgåvor är ytterligare exempel på avdragsgill extern representation, för vilka avdrag medges med 300 kr exkl. moms. Detta under förutsättning att gåvan överlämnas till kunden under representationstillfället.

Dokumentera syftet med representationen

Se alltid till att dokumentera vad syftet med representationen är. Utgiften måste ha ett omedelbart samband med verksamheten. Är middagen i direkt anslutning till affärsförhandlingen? Är det samma personer som deltog på mötet som medverkar på middagen?

Dokumentera också vilka som deltog med namn och företag samt kostnaderna med kvitton och datum.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om förmåner och representation? KPMG:s specialister har djupgående kunskap inom området och kan hjälpa dig att se över ditt företags rutiner och processer.

Kontakta oss