Tax & Finance

Tax & Finance

KPMG har lång erfarenhet av att hjälpa bolag att uppfylla ställda krav, säkerställa en korrekt skatt och en effektiv skatterapporteringsprocess.

KPMG hjälper bolag med en effektiv skatterapporteringsprocess.

I takt med en allt mer komplicerad skattelagstiftning och skärpt granskning från skattemyndigheter världen över ökar kraven på bolagens skatterapportering och regelverksefterlevnad.


Inom KPMG Tax & Finance fokuserar vi på att hjälpa bolag i den process som ligger till grund för redovisning av skatter och avgifter, både i den finansiella rapporteringen och i rapporteringen till Skatteverket. Många bolag upplever hantering av skatter som svår och tidskrävande, något som ofta kräver stora insatser under tidspress.


KPMG Skatt har mångårig erfarenhet av att hjälpa bolag att uppfylla ställda krav, säkerställa en korrekt skatt och en effektiv skatterapporteringsprocess. Vi har medarbetare som kan identifiera, värdera, hantera och följa upp risker i bolagets processer för skattehantering och rapportering. I vårt globala nätverk av specialister finns en djup och bred erfarenhet av att arbeta med skatterapportering och annan finansiell rapportering. 


Vi kan hjälpa till med

  • Förbättra befintliga processer för att ge ökad funktionalitet och kontroll 
  • Bistå med verktyg för minskad manuell hantering och ökad kontroll i skatterapporteringsprocessen 
  • Upprätta en benchmark över bolagets skatteposition i förhållande till konkurrenter, som en utgångspunkt för en diskussion rörande bolagets skattestrategi 
  • Upprätta och kvalitetssäkra bolagens skatterapportering enligt svensk och internationell redovisningsstandard 
  • Upprätta och kvalitetssäkra skatteinformationen i den finansiella rapporteringen 
  • Upprätta och kvalitetssäkra bolagets inkomstdeklaration och tillhörande upplysningar för att minimera bolagets riskexponering på skatteområdet 
  • Säkerställa en korrekt redovisad skatt efter en omorganisation, i räkenskaperna och i den finansiella rapporteringen 
  • Skräddarsy utbildningar för att öka förståelsen kring skatteprocessen i bolaget

 

Kontakta oss