KPMG Private Clients – ett engagerat team

Vi hjälper våra kunder med alla frågor inom skatt och juridik både nationellt och internationellt. Vårt team består av lösningsorienterade specialister med lång erfarenhet av skatterådgivning för individer, företag, stiftelser mm.

Vår målsättning är att vara den enda kontakt du som kund behöver och att du kan känna dig trygg med vår hållbara rådgivning oavsett område eller omfattning. Utifrån dina förutsättningar och din verksamhet hjälper vi dig att ta fram en lösning som möjliggör dina mål och visioner på bästa sätt. 

Om du har behov av skatterådgivning i ett större projekt eller om det gäller en mindre skatterättslig fråga finns vi här för dig. Vi erbjuder en bred portfölj med tjänster som är kopplade till privat ägande, se delar av vårt breda tjänsteutbud nedan. Vi är vana att hjälpa kunder med rådgivning på såväl kort som lång sikt.

Tjänsteutbud

Rådgivning för entreprenörer

 • Private equity och carried interest
 • 3:12-reglerna och skatteeffektiva ägarstrukturer
 • Incitamentsstrukturer för ägare och anställda
 • Generationsskiften
 • Avtal och legala frågor
 • Försäljning av bolag och tillgångar inom bolagssfären
 • Omstruktureringar 
 • Internationella bolagsfrågor
 • Stiftelsebildning
 • Träda och vilandebolag

Skatteadministration

 • Deklarationer för privatpersoner
 • Bolagsdeklarationer
 • Frivilliga rättelser
 • Frågor från Skatteverket och processer

Internationell rådgivning

 • Utlandsflytt
 • Flytt till Sverige
 • Hantering av utländska truster och stiftelser
 • Svenska och utländska livförsäkringar
 • Hantering i Sverige av utländska pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar
 • Hantering av tjänstepension vid utflyttning

Family office

 • Förmögenhetsplanering
 • Generationsskifte
 • Internationella arvsskiften
 • Hantering av arvs- och gåvoskatter