Vad krävs för att en konferens ska vara avdragsgill?

För att dina anställda ska slippa att bli förmånsbeskattade måste en konferens skapa värde för verksamheten och uppfylla tre krav.

Detta gäller för att slippa förmånsbeskattning:

  • 75 % av den normala arbetstiden, alltså sex timmar per heldag, ska bestå av kvalitativt arbete som är till nytta för företaget eller organisationen.
  • Om en konferens är längre än en vecka ska 30 timmar bestå av kvalitativt arbete och vara utspritt under hela veckan.
  • Nöje, avkoppling och teambuilding ska ske utöver ovan tidsramar för att inte riskera att belasta den anställda med förmånsbeskattning. 

Dokumentera för säkerhetsskull

Spara en detaljerad agenda med information om innehåll, tidsåtgång, kostnader och deltagarlista för varje programpunkt från er konferens. Bilder eller videoklipp som styrker det företagsmässiga ändamålet för en konferens eller studieresa är också bra att ha vid betvivlande från Skatteverket.

Konferensresa utomlands

Om din konferensresa eller studieresa förläggs utomlands ska du även dokumentera de affärsmässiga anledningarna för detta. Godkända anledningar kan exempelvis vara att moderbolaget finns lokaliserat på resmålet eller att det är kostnadseffektivt med en konferens utomlands. 

Mat och nöje kan bli avdragsgilla

En konferens räknas inte som representation för företaget. Kostnader för mat och nöje kan därför bli avdragsgilla för företaget eller organisationen under förutsättning att ovan kriterier gällande tidsramen för nöje uppfylls.  

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om förmåner och representation? KPMG:s specialister har djupgående kunskap inom området och kan hjälpa dig att se över ditt företags rutiner och processer.

Kontakta oss