Skatteprocesser

Skatteprocesser

Skattemyndigheter världen över samverkar allt mer. KPMG har är ett globalt nätverk av skatteexperter som hjälper dig vid skatteprocesser.

KPMG har är ett globalt nätverk av skatteexperter som hjälper dig vid skatteprocesser.

Skatteprocesser

Skatteverket har organisationen och kompetensen. Vad Skatteverket emellanåt kan ha svårt att skilja på är sin roll som myndighet å ena sidan och å andra sidan sin roll som part i tvister med enskilda. Därför är det viktigt att Skatteverkets arbete granskas redan från den tidpunkt när en fråga väcks, exempelvis genom en skatterevision. Ofta är det då också lättare att förklara olika saker för Skatteverket och därmed undvika missförstånd som kan leda till segslitna och kostsamma tvister.


Den kunskap vi erbjuder bygger på mångårig erfarenhet av biträde i frågor av denna art. Många av våra medarbetare har också en bakgrund som domstolsjurister och kan därför förmedla en bra inblick i hur en domstol fungerar. Bortsett från kunskap om förfarandereglerna besitter våra medarbetare naturligtvis en djup insikt om de skatterättsliga frågeställningar som aktualiseras.


Våra medarbetare har också erfarenhet från mål i Europadomstolen och EU-domstolen. Vi kan naturligtvis i dessa frågor även tillhandahålla skräddarsydda utbildningsinsatser för på företagen berörd personal. 

Kontakta oss