Global Payroll Services - helhetslösning för säkrare lönehantering

Löneadministration är ett känsligt område. Löner måste alltid betalas punktligt och korrekt, och de legala kraven blir alltmer komplexa. Detta kräver en snabb och flexibel hantering, och kvalificerad know-how. Vi kan hjälpa er med detta genom att tillhandahålla ett outsourcing-paket särskilt anpassat för ert företagsbehov – så att ni i stället kan fokusera på er kärnverksamhet.

Vilka är de största utmaningarna?

 • Införandet av nya bestämmelser och lagstiftning kring socialförsäkring, skatt och arbetsrätt.
 • Globaliseringen av arbetsmarknaden, gränsöverskridande roller, och påverkan av internationella avtal.
 • Efterlevnad av interna och externa krav med hänsyn till kvalitet, processer och kontroller.

Varför KPMG?

 • Rådgivning av KPMG:s experter som är uppdaterade på nya lagar och förordningar.
 • Professionell hantering av tillfälliga ersättare under personalfrånvaro.
 • Garanterad sekretess, vilket är avgörande vid lönehantering, särskilt för ledande positioner.
 • Inga infrastruktur- eller utbildningskostnader uppstår.
 • Tillgång till multidisciplinära KPMG-nätverk, både på lokal och internationell nivå.
 • IT-verktyg som levererar skräddarsydda data för era specifika behov när ni behöver den. 

Hur kan KPMG hjälpa er?

Vi kan bl a hjälpa er med dessa tjänster:

 • Implementering av er kontoplan, baserat på behoven i er organisation.
 • Månatlig hantering av löner och särskilda betalningar (såsom bonus), förberedande av betalningsfil, leverans av lönespecifikationer direkt till de anställda (elektroniskt).
 • Förberedande och inlämning av arbetsgivardeklarationer.
 • Bruttoberäkningar för anställda med nettolöneavtal.
 • Klarläggande av var anställda från utlandet eller multi-state workers omfattas av socialförsäkring och skatter, samt beräkning av löner med hänsyn till arbetade dagar i Sverige och utomlands.
 • Arbetsgivarregistrering av utländska bolag i Sverige.
 • Internationell lönehantering med hjälp av våra digitala system som koordinerar löneadministrationen i samtliga länder.
Genrebild

Era utmaningar och vårt stöd

Våra tjänster är flexibla och anpassade efter era behov. Vi erbjuder lösningar baserade på bästa tillämpliga praxis.

Att tänka på

 • Behöver du ytterligare råd om hur man hanterar specifika kompensationselement i din lönehantering?
 • Behöver du tillgång till expertis inom socialförsäkringar och källskatt (nationellt och internationellt)?
 • Kan du korrigera lönehanteringen om viss kompensation eller förmån saknas?
 • Följer ni alla lagar och förordningar tillämpliga vid lönehantering?
 • Vilka är arbetsgivarens skyldigheter vid lönehantering?
 • Hur hanterar ni lön för anställda från annat land då vanlig källskatt inte ska innehållas?
 • Om ert företag verkar i flera länder behöver ni ha en global strategi för att upprätthålla och efterleva de lagar och regler som uppstår vid internationell lönehantering.

Vår support

 • Daglig support för alla typer av frågor kring lönehantering.
 • Råd om socialförsäkring och skatt på lokal och internationell nivå.
 • Implementering av Skatteverkets beslut i lönehanteringen.
 • Granskning av kompensationen för att säkerställa att den överensstämmer med regler (compliance) för socialförsäkring och skatt.
 • Hjälp med ansökan om utsändnings- och A1-intyg.
 • Säkerställer korrekt registrering och rapportering av ditt företag och dina anställda i Sverige.
 • Tillhandahållande av en global lönehanteringprocess med hjälp av KPMG:s tekniska lösningar.

Kontakt

Marie Enander

Marie Enander
Director, Head of Total Rewards
KPMG i Sverige
+46 70 875 61 81
marie.enander@kpmg.se

Kontor i Sverige

Kontakta oss