Vi gör vardagen lättare för arbetsgivare

Det finns många skatterelaterade frågor som en arbetsgivare behöver ha kunskap om. Hur skiljer sig svensk och internationell personbeskattning? Vilka skatteregler finns det för representationer? Frågorna på temat arbetsgivare och skatt blir snabbt många.

Mångårig erfarenhet av personalrelaterade frågor

Vi på KPMG hjälper arbetsgivare med rådgivning och hantering av bl a personbeskattning, socialförsäkring, pension och arbets- och uppehållstillstånd. Vårt internationella nätverk gör att vi i samarbete med andra KPMG kontor kan erbjuda individuella helhetslösningar och personlig hjälp i över 150 länder.

Våra tjänster

Nedan listar vi några av de mest efterfrågade områdena som våra befintliga kunder söker råd inom. Är du en av dem? Kontakta oss!

Förmåner
Vi erbjuder rådgivning gällande förmånsfrågor kopplade till t.ex. resor, representation och gåvor.

Global Mobility Services
Vi erbjuder rådgivning kopplad till internationellt verksam personal, såsom hantering av personbeskattning, socialförsäkring och deklaration. Med hjälp av t ex KPMG:s applikation "Business Traveler" erbjuder vi en automatiserad process gällande arbetsgivar- och arbetstagarrapportering. Läs mer under KPMG Link Technology.

Global Mobility Outsorcing
Vi erbjuder ert företag och anställda rådgivning samt administrativ och praktisk support av mobilitetsprocessen vid utlandsanställningar..

Global Payroll Services
Vi erbjuder helhetslösningar för säkrare lönehantering särskilt anpassat efter ert företags behov.

Incitamentsfrågor
Vi erbjuder full service med utformning, implementering och analys av incitamentsprogram.

Migration & arbetstillstånd
Vi erbjuder en effektiv hantering av visum, arbets- och uppehållstillstånd till Sverige och andra länder.

Socialförsäkringsfrågor
Vi hjälper ert företag att uppfylla reglerna om socialförsäkringstillhörighet och arbetsgivaravgifter.

Kontakta oss