Johan Sander

Partner, Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

Johan har över 30 års erfarenhet av svensk och internationell individbeskattning. Johan arbetar med internationell personbeskattning, socialförsäkringsfrågor, pensionsfrågor, policyfrågor, kompensationsfrågor, incitamentsprogram och övriga frågor som uppkommer i samband med att svenska bolag sänder ut personal för arbete utomlands eller utländska bolag som har personal i Sverige. Johan är även specialiserad på rådgivning till privatpersoner och entreprenörer som flyttar ut från Sverige samt till Sverige.

  • Global Mobility Advisory Services
  • Jur kand., Uppsala universitet

  • Auktoriserad skatterådgivare

  • Medlem i FAR

  • KPMG:s nätverk International Private Clients

  • FAR:s auktoriseringsnämnd avseende auktorisering av nya skatterådgivare