Vi hjälper er med frågor rörande internationell beskattning

Det svenska näringslivet blir allt mer internationaliserat och företagens frågor rörande internationell beskattning blir allt mer svåröverskådliga. Samtidigt har företagens hantering av skattefrågor fått ökat fokus i takt med omvärldens krav på hållbart företagande. En strukturerad process för skattefrågor är därmed viktigare än någonsin, men hur ser era rutiner egentligen ut?

Globalt nätverk av skattespecialister

KPMG kan hjälpa dig att analysera företagets skattesituation och ge hållbara och långsiktiga råd gällande internationell beskattning. KPMG Sverige ingår i ett globalt nätverk med över 17 000 skattespecialister. Genom ett nära samarbete kan vi alltid erbjuda en samlad kunskap om det som gäller för din verksamhet. KPMG kombinerar affärsmässighet med en djup förståelse för de stora sammanhangen.

Områden inom internationell beskattning:

Vi tillhandahåller skattejuridisk rådgivning inom följande områden:


Söker du rådgivning gällande internationell beskattning? Eller har du frågor du önskar lyfta med våra specialister? Kontakta oss för ett första möte!

Kontakta oss