KPMG certifierat ombud hos Migrationsverket

I en global världs ställs nya krav på arbetsgivare. Experter och högkvalificerad arbetskraft rekryteras globalt och för medborgare utanför EU behövs arbetstillstånd. Handläggningstiderna kan vara långa och kommunikationen med ansvarig myndighet kan vara både tidskrävande och komplicerad. Vi förstår därför vikten av att snabbt få kompetens på plats för att undvika onödiga förseningar i projekt eller affärsplaner.

KPMG kan genom vår certifiering med Migrationsverket erbjuda flexibilitet och trygghet i ansökningar som arbetstillstånd. Våra kunder som använder sig av den certifierade processen kan avsevärt korta handläggningen av arbetstillståndsansökningar. Det innebär att en komplett ansökan om arbetstillstånd handläggs omgående och att beslut erhålls inom 10 arbetsdagar för en förstagångsansökan och inom 20 arbetsdagar för en förlängningsansökan. 

Migrationstjänster

Vi kan hjälpa er med migrationstjänster såsom

  • Ansökan om arbets- och uppehållstillstånd 
  • Uppehållstillstånd för familjemedlemmar 
  • ICT- tillstånd 
  • Blåkort 
  • Workshops 
  • Granskning av arbetstillstånd 
  • Registrering hos Arbetsmiljöverket
  • Registrering hos Skatteverket för migrationsändamål
  • Rådgivning kring frågor om internationell arbetskraft 

Globalt nätverk

Genom KPMG:s internationella nätverk erbjuder vi en effektiv hantering av visum, arbets- och uppehållstillstånd globalt. I takt med att anställda reser i många länder ställs stora krav på arbetsgivare att säkerställa att regelverk efterföljs i många länder på samma gång. KPMG kan genom avancerade tekniska lösningar erbjuda verktyg till bolag som är i behov av att ständigt hålla sig uppdaterade på gällande regelverk globalt.

Genom vår naturliga koppling till våra kollegor världen över som även arbetar med skatt och socialförsäkring kan vi erbjuda helhetslösningar som rör samtliga aspekter i en internationell miljö. 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om migrationsprocessen? KPMG:s specialister har djupgående kunskap inom området och kan hjälpa dig med ditt företags rutiner och processer.

Kontakta oss

Kontor i Sverige

Kontakta oss