Minska skatteriskerna och sänk skattekostnaderna

Inom Enterprise Tax arbetar vi fokuserat med skatterådgivning för entreprenörer, entreprenörsledda företag, tillväxtföretag, familjeföretag och andra onoterade företag och koncerner.  

Våra kunder finns i de flesta branscher och i alla de olika utvecklingsfaser som kännetecknar växande entreprenörsföretag och andra privatägda företag – allt från start-ups och scale-ups till mogna företag med internationell verksamhet eller företag som är på väg mot en börsintroduktion.  

Med en skattekonsult från KPMG ser du till att nuvarande skatteregler följs samtidigt som du minskar riskerna och skattekostnaderna.

En förmånlig situation för ditt företag

Reglerna för beskattning av dig och ditt företag ändras kontinuerligt och det blir allt vanligare att hänsyn måste tas till internationella skatteregler. 

Vårt team inom Enterprise Tax har lång erfarenhet och stort engagemang i de skattefrågor som påverkar företagare och privatägda företag. Vi skapar helhetslösningar som ger dig och ditt företag de bästa förutsättningarna för fortsatt hållbar tillväxt och utveckling. 

Förutom skattefrågor bistår vi även med legala tjänster och juridisk rådgivning som är specifika för grundare och ägare till företag t ex entreprenörer, ledningspersoner, familjer och stiftelser.  

Med en lång erfarenhet inom skatterådgivning och ett brett internationellt nätverk är KPMG en av de ledande aktörerna i konsultbranschen. Vårt team av rådgivare finns representerade på fler än 20 orter över hela Sverige.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera just er situation och era frågor!   

Vi stöttar dig i frågor som:

 • Private equity och carried interest
 • Beskattning av fåmansföretag och dess ägare
 • Köp och försäljning av företag
 • Omstrukturering och ägarstrukturer
 • Andelsbyten
 • Incitamentsstrukturer för ägare och anställda
 • Exitstrategier och börsintroduktioner
 • Källskatter och avräkning
 • Generationsskiften
 • Pensioner
 • Val av företagsform
 • Stiftelser och ideella föreningar
 • Internationell företagsbeskattning
 • Beskattning av fastigheter
 • Mervärdesskatt
 • Deklarationer 
 • Aktieägaravtal
 • Fusioner, delningar, emissioner
 • Skatteförfarande och skatteprocesser
 • Avtal och legala frågor