Filip Christensson

Partner

KPMG i Sverige

Filip är ansvarig för Enterprise Tax på KPMG i Sverige.

Filip har arbetat som skatterådgivare sedan 2002 och påbörjade sin nuvarande roll på KPMG under 2022. Filip är specialiserad inom svensk företagsbeskattning och individbeskattning med särskild inriktning mot onoterade bolag och fåmansföretag, private equity, entreprenörer, startups & scaleups, ägarfrågor och incitamentsprogram. Filip arbetar med kunder inom de flesta branscher. 

  • Corporate Tax
  • Familjeföretag
  • Middle Market
  • Private Equity
  • Tax Services to Individuals
  • LL.M., King’s College, London

  • Affärsjuridisk magisterexamen, Linköpings universitet

  • Auktoriserad skatterådgivare

  • Medlem i FAR