Regler för företag kring gåvor till anställda

Det finns många regler kring hur företag ska hantera gåvor till anställda. Huvudregeln är att alla gåvor som en anställd får av sin arbetsgivare är skattepliktig, men det finns undantag.

För att minimera risken för felhantering avseende gåvor till anställda är det viktigt med bra processer och policydokument där det tydligt framgår vad som gäller inom verksamheten. Våra specialister ger er svar på frågor om regelverket och kan utbilda medarbetare, chefer och befattningshavare på ert företag samt ta fram förslag på policydokument.

Gåvor till anställda som är avdragsgilla

  • Julgåva – max 500 kr inkl. moms.
  • Jubileumsgåva – då företaget firar 25, 50, 75 och 100 år, max 1500 kr inkl. moms.
  • Minnesgåva – får ges om den anställde fyller 50 eller 60 år, firar 20 år i företaget eller vid anställningens slut. Man får ge maximalt 2 minnesgåvor under en anställning och den anställde måste ha varit varaktigt anställd i 6 år. Dessutom måste en av de två minnesgåvorna ges när den anställde avslutar anställning. Gåvan får max kosta 15 000 kr inkl. moms.


Ovan belopp för julgåva, jubileumsgåva och minnesgåva är gränsbelopp. Det innebär att om de överskrids så ska hela beloppet förmånsbeskattas.

Gåva av enklare slag

Utöver julgåva, jubileumsgåva och minnesgåva till anställda kan en gåva av enklare slag och mindre värde ges inom begreppet personalvårdsförmån. Till exempel när någon av era anställda fyller år eller gifter sig. Det kan exempelvis vara en enklare bukett blommor. Ett krav är dock att denna gåva ges till alla anställda när de exempelvis fyller år.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om förmåner och representation? KPMG:s specialister har djupgående kunskap inom området och kan hjälpa dig att se över ditt företags rutiner och processer.

Kontakta oss