Tax Compliance

Tax Compliance

Behöver ni hjälp att upprätta eller granska inkomstdeklarationen? Vår bredd gör att vi kan hantera alla frågor som uppstår vid deklarationsarbetet.

KPMG Skatt kan hantera alla frågeställningar som uppstår vid deklarationsarbetet.

Inlämning av inkomstdeklarationen är bland det viktigaste ett företag gör under året. Det är då årets alla affärshändelser ska sammanställas och redovisas som underlag för uttag av skatt.


Då våra skatteregler är komplexa är deklarationsarbetet förenat med stora ekonomiska risker om hanteringen och rutinerna inte är riktiga. En felaktig inkomstdeklaration kan bli kostsam för företaget. 


Våra skattekonsulter har gedigen erfarenhet inom området. De rutiner vi arbetar efter vid upprättande och granskning av inkomstdeklarationer är resultatet av mångårig erfarenhet.

 

Vi månar inte bara om att rätt "rutor" fylls i utan vi uppmärksammar alltid kunden på skattemässiga möjligheter och risker i just deras företag. Självklart dokumenteras våra iakttagelser i en rapport till kunden.

 

Vår bredd och vårt djup samt vår nära kontakt med andra specialister inom KPMG gör att vi kan hantera alla sorters frågeställningar som uppstår vid deklarationsarbetet. Vi har resurser för att hantera både svenska och internationella frågor.
 

Vi kan hjälpa till med 

  • Upprättande av inkomstdeklarationer 
  • Granskning av inkomstdeklarationer som kunden själv upprättat 

Kontakta oss