Kvalificerad rådgivning inom mervärdesskatteområdet

Reglerna för hur företag ska behandla mervärdesskatten blir allt mer komplexa och i många situationer krävs specialisthjälp för att på bästa sätt genomföra olika affärstransaktioner.

Vi kan svara på frågor om allt från debitering av moms till komplicerade frågor i samband med omstruktureringar eller företagsöverlåtelser. Vi gör momsgenomgångar hos företag och koncerner och hanterar även momsredovisningen för både svenska och utländska företag. Tillsammans med våra globala KPMG-kontor utreder vi effekterna av EU-momsreglerna vid internationella transaktioner.

På grund av näringslivets allt snabbare internationalisering och Sveriges medlemskap i EU måste ofta den svenska lagstiftningen såväl som andra länders lagstiftning beaktas. Myndigheternas gemensamma kontrollsystem för mervärdesskatt inom EU har effektiviserats vilket innebär ökade möjligheter till kontroll av internationella transaktioner för skatteverket. Numera genomförs också omfattande kontroller av företagens transaktioner vilket medför att misstag ofta kan få långtgående konsekvenser.

För att säkerställa att ditt företag efterlever det gällande regelverket samt är väl förberett för de förändringar som kommer är det viktigt att ha regelbunden kontakt med din skatterådgivare.

Hur kan KPMG hjälpa ert företag?

Vi kan bland annat hjälpa till med

  • Företagsförvärv och omstruktureringar 
  • Företagsförsäljningar 
  • Skatteprocesser 
  • Biträde vid skatterevisioner 
  • EU-moms 
  • Övriga internationella transaktioner
  • Skattekurser

Kontakta oss

Kontor i Sverige

Kontakta oss