EU-rätt

EU-rätt

KPMG:s EU-grupp i Sverige hjälper företag att hänga med i EU-rättens snabba utveckling.

KPMG:s EU-grupp i Sverige hjälper företag att hänga med i EU-rättens snabba utveckling.

EU-rätten är central för rättsutvecklingen på skatteområdet, både i Sverige och i resten av Europa. Rättsfall från EU-domstolen samt initiativ från Kommissionen styr i stor utsträckning ändringar i vår skattelagstiftning. EU-rätten går före och åsidosätter svensk intern rätt när de inte står i överensstämmelse. Det står klart att kunskap om EU-rätten och dess tillämpning är viktig för företag som verkar internationellt inom EU, men också utanför EU eftersom vissa aspekter av EU-rätten även gäller för transaktioner med tredje land.

KPMG:s EU-grupp i Sverige hjälper företag att hänga med i den snabba utvecklingen, förstå hur rättsfall från EU-domstolen och EU-lagstiftning påverkar dem, samt att identifiera och utnyttja möjligheter att åberopa EU-rätten framför nationell rätt. KPMG har även ett ”centre of excellence” i Amsterdam, KPMG:s EU Tax Centre, som följer och analyserar rättsfall och annan utveckling på området i nära samarbete med ett nätverk av över 100 EU-specialister i alla 28 medlemsländerna, EES och Schweiz.


För att veta om er koncern berörs av EU-rätten kan ni göra en kontroll genom att svara på frågorna i vår EU-checklista. Frågorna ger exempel på områden där EU-rätten kan vara viktig för skattebetalare eller där lagstiftning eventuellt strider mot EU-rätten och där ni kan hänvisa till EUF-fördraget för att hävda er rätt. Läs frågorna och svaren här.


Vi kan hjälpa till med

  • Använda EU-rätten för att skydda din skattesituation;
  • Ge råd om hur rättsfall, direktiv och annan utveckling påverkar dig;
  • Ansöka och processa när nationell rätt strider mot EU-rätten; 
  • Göra en anmälan till EU-kommissionen avseende nationell rätt som strider mot EU-rätten;
  • Ansöka om återbäring av källskatt på utdelning, ränta och royalty;
  • Ge råd om hur ett införande av reglerna om Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) skulle påverka dig.


KPMG:s EU Tax Centre publicerar löpande en Euro Tax Flash, som analyserar domslut från EU-domstolen samt annan utveckling på området. Läs nyhetsflashen här.

 

Kontakta oss