Caroline Väljemark

Partner, Tax

KPMG i Sverige

Caroline är auktoriserad skatterådgivare och arbetar på KPMG i Sverige sedan 2009. Dessförinnan har Caroline arbetat på KPMG i London i 9 år. Caroline har över 15 års erfarenhet av arbete med skatterådgivning inom bolagsskatt, främst för stora multinationella företag. Caroline arbetar främst med skattefrågor som berör större bolag, såsom omstruktureringar, förvärv, fusioner, finansiering, fasta driftställefrågor, underskott, källskatt och bolagsskattefrågor i allmänhet. Internationella frågor är vanligt förekommande i det dagliga arbetet. Caroline arbetar även med EU-skatterätt samt källskattefrågor för investerings- och pensionsfonder.

  • Corporate Tax
  • Skatt
  • Magisterexamen i Affärsjuridik, Internationella Handelshögskolan, Jönköping

  • LLM, International Commercial Law, Nottingham University

  • Auktoriserad skatterådgivare (Sverige)

  • Chartered Tax Adviser in the UK, (Chartered Institute of Taxation)

  • Medlem i FAR

  • Skriver frekvent i facklitteratur inom skatteområdet, anlitad föreläsare