Global Mobility Outsourcing - tar ett helhetsgrepp om mobilitetsprocessen

Det finns många anledningar att flytta medarbetare utomlands, t.ex. för att säkra rätt kompetens eller kunskapsöverföring inom företagets organisation. För den anställda kan flytten vara ett spännande äventyr, ett steg framåt i karriären eller ett stort förtroende från arbetsgivaren. Oavsett vilket, är det viktigt att ge medarbetaren en så smidig flytt som möjligt så att uppdraget blir en givande upplevelse.

KPMG:s Global Mobility Outsourcing-team tar ett helhetsgrepp om mobilitetsprocessen där vi erbjuder dig och dina anställda rådgivning samt administrativ och praktisk support. Exempel på detta kan vara skapande och översyn av policyer, processbeskrivningar och stöddokument. Oavsett om det gäller en lokalanställning utomlands eller ett internationellt uppdrag kan vi hantera hela processen åt dig. Vi hjälper dig som arbetsgivare och dina medarbetare att följa regler och lagstiftning samt ser till att den som flyttar får det stöd som behövs med alla praktiska detaljer, inklusive relocation-tjänster. Vårt mål är att göra ditt arbete enklare och ta bort den administrativa bördan från dig. 

Hur fungerar det?

Tydlig process

När en medarbetare ska flytta gör vi en utvärdering av vilka tjänster som behövs, baserat på er policy, process och individens behov, till exempel om det finns familjemedlemmar som ska flytta med. Redan i planeringsfasen kan vi hjälpa till med kostnads-, skatte- och nettolöneberäkningar, avtalsskapande och rådgivning i policyrelaterade frågor.

När vi vet vilka tjänster som är tillämpliga initierar vi alla tjänster, inklusive relocationtjänsterna, för att se till att den anställde får det praktiska stöd som behövs, till exempel hjälp med att hitta bostad och skola, flytt av bohag mm.

Koordinering

Att koordinera alla steg i processen noga är nyckeln till en framgångsrik flytt. Med stöd av våra tekniska lösningar följer KPMG:s Global Mobility Outsourcing-team varje steg i mobilitetsprocessen, samordnar och löpande uppdaterar berörda parter inom företaget. Vi erbjuder dig en kontaktperson som hanterar frågor från skatte-, relocation-, försäkrings-, pensions- och migrationsleverantörer.

Kommunikation och transparens

Vi tror på en ärlig kommunikation och tät kontakt med medarbetaren och med dig, för att hålla alla involverade parter uppdaterad om processen. Vissa delar av processen, där vi förlitar oss på att myndigheter tillhandahåller beslut eller information, kan vi inte påverka men vi kan se till att alla inblandade är uppdaterade om eventuella problem eller förseningar.

Omsorg om individen

Vi har många års erfarenhet av att ge support till medarbetare som är på väg att flytta utomlands och vi vet att det är viktigt att ge ett personligt stöd. För att flytten ska bli en positiv upplevelse och utlandsuppdraget lyckat ger vi medarbetaren kontinuerligt information, lyssnar och svarar på frågor, och håller nära kontakt genom hela processen.

Kontakta oss

Louise Hemmestad

Louise Hemmestad 
Partner 
Global Mobility Outsourcing Lead
+ 46 70 882 22 75
louise.Hemmestad@kpmg.se

Magdalena Göbel

Magdalena Göbel
Manager
Global Mobility Outsourcing
+ 46 70 939 67 86
magdalena.gobel@kpmg.se