Magdalena Göbel

Manager Global Mobility Outsourcing

KPMG i Sverige

Magdalena ansvarar för KPMG:s erbjudande inom Global Mobility Outsourcing, vilket innebär rådgivning och praktisk och administrativ support till bolag som flyttar personal över nationsgränser. Exempel på detta är skapande och översyn av policyer, processbeskrivningar och stöddokument. Outsourcing erbjuder klienterna ett helhetsgrepp om mobilitetsprocessen, med initiering och koordinering av de tjänster som erbjuds personal i samband med utlandsanställning, som tex migrations-, skatt- och relocation-tjänster, samt direkt kommunikation med denna personal, chefer, HR och andra intressenter. Magdalena arbetar också som uthyrd konsult i Global Mobility-team hos klienter.

  • Global Mobility Advisory Services