Louise Hemmestad

Partner & Head of Markets Tax & Legal

KPMG i Sverige

Louise är partner och ansvarig för Markets inom Tax & Legal.

Louise har arbetat på KPMG sedan 2010 och förutom att ansvara för Markets inom Tax & Legal arbetar Louise med svensk och internationell personbeskattning, socialförsäkringsfrågor, incitamentsprogram och övriga frågor som uppkommer i samband med att svenska bolag anställer utländsk personal eller sänder ut personal för arbete utomlands eller utländska bolag som har personal i Sverige. Louise ingår även i KPMG:s etableringsgrupp som bistår utländska företag som vill starta verksamhet i Sverige. 

  • Företag
  • IES Tax Compliance
  • International Executive Services
  • Skatt
  • Tax Services to Individuals
  • Jur kand, Uppsala universitet

  • Ruprecht Karls University Heidelberg, Germany

  • Auktoriserad skatterådgivare

  • Medlem i FAR