Vill du förenkla, digitalisera och effektivisera din juridikfunktion? Legal Reimagined är en holistisk teknologidriven strategi utvecklad av KPMG – du får hjälp med att se över juridikfunktionens operativa styrmodell, med bland annat fokus på ett närmare samarbete med företagets övriga verksamhetsområden.

Tillsammans identifierar och eliminerar vi tidstjuvar och onödiga kostnader genom att kartlägga juridikfunktionens aktiviteter och processer i syfte att förstå hur tid kan frigöras till det som hjälper juridikfunktionen att skapa värde i verksamheten 

Vad behöver din juridikfunktion hjälp med?

  • Utveckling och framtagande av strategi och operativ styrmodell (med förankring i verksamhetens övergripande affärsstrategi).
  • Genomlysning av juridikfunktionens risker och ramverk, inklusive rådgivning kring proaktiv riskhantering.
  • Kartläggning av processer samt implementering av riktlinjer, rutiner och effektiviserade arbetsflöden.
  • Rådgivning och implementering av digitala verktyg via KPMG eller våra samarbetspartners, till exempel automatisering av juridiska dokument och kontraktshantering.

KPMG har även nationell och internationell expertis inom komplexa juridiska frågeställningar, både i avgränsade frågor och i större globala projekt, samt specialister inom projektledning med juridisk kompetens.  

Så går det till

Resan mot en mer effektiv juridikfunktion börjar oftast med en gemensam workshop där vi tillsammans med er på ett övergripande plan går igenom juridikfunktionens nuläge, delar med oss ​​av våra observationer och planerar nästa steg. Vi erbjuder skalbar rådgivning, vilket betyder att vi kan stötta er med råd i avgränsade frågor eller faser av resan till full support från uppstart, analys och implementering inklusive projektledning.  

Ökade krav på jurister

Förväntningarna på juridikfunktionen och dess jurister ökar konstant, dels i den egna verksamheten om att minska kostnader och agera proaktivt, dels med ökade regulatoriska krav från omvärlden. Utöver juridisk expertis förväntas juristen i allt större utsträckning bidra med kompetens inom exempelvis projektledning och digitalisering, samt ta hänsyn till kommersiella aspekter, verksamhetens strategi och nyckeltal i det löpande arbetet.