Mattias Bergman

Partner & Head of Legal Services

KPMG i Sverige

Mattias är affärsjurist och ansvarar för rådgivningen inom legala tjänster.

Mattias började hos KPMG 2019 och kommer närmast från Deloitte AB där han ansvarade för Deloitte Legal. Mattias har även tidigare arbetat som advokat (ledamot av svenska advokatsamfundet). Mattias har över 20 års erfarenhet av rådgivning till såväl privatägda som noterade bolag, inom framförallt affärsjuridik, inkluderande omorganisationer och omstruktureringar, gränsöverskridande transaktioner och due diligence. Mattias har även bred erfarenhet av avtalsförhandlingar och upprättande av komplexa avtal.

  • Jur kand examen Stockholms universitet

  • Fristående kurser i ekonomi, Stockholms universitet

  • Anlitad föreläsare avseende aktiebolagsrättsliga frågeställningar och styrelseansvar