Incitamentsfrågor

Incitamentsfrågor

Saknar ditt företag ett incitamentsprogram som belönar era anställda? Vi erbjuder full service med utformning, implementering och analys.

Vi erbjuder full service med utformning, implementering och analys av incitamentsprogram.

Saknar ditt företag ett incitamentsprogram som belönar anställda för de värden som de skapar i företaget och som främjar era strategiska målsättningar? Eller har ditt företag ett incitamentsprogram som leder till att stora värden försvinner i form av skatter och avgifter? Följer ni upp och har ni kontroll på effekterna av ert nuvarande incitamentsprogram? Undrar du vilka incitamentsprogram som ligger i tiden? Om ni känner en osäkerhet kring dessa frågor är KPMG rätt partner att bistå er.


Vi erbjuder full service med utformning, implementering och analys av incitamentsprogram. Vi har mångårig erfarenhet av att implementera incitamentsprogram för att attrahera, bibehålla och motivera de anställda på ett skatteeffektivt sätt.


Omfattar incitamentsprogrammet anställda utanför Sverige kan vi genom vårt internationella nätverk utreda beskattningskonsekvenser, rapporteringsskyldigheter m m i samtliga länder som programmet implementeras.


Om ditt företag redan har ett incitamentsprogram kan vi genomföra en analys av om incitamentsprogrammet hanteras korrekt från ett skatte-, socialavgifts- och rapporteringsperspektiv. Rapporteras en skattepliktig förmån för den anställde vid rätt tidpunkt och beräknas förmånen på rätt sätt? Gör företaget skattemässiga avdrag för kostnaderna för incitamentsprogrammet och är dessa avdrag hanterade på korrekt sätt? Redovisas incitamentsprogrammet korrekt? Finns det möjlighet att inför kommande tilldelningar justera programmet så att mindre värden faller bort i skatter och avgifter?


Vi genomför årligen en undersökning av incitamentprogram i börsnoterade företag och tar fram studier som är anpassade till olika branscher och storlekar på företag.


Nedan finns ett axplock av tjänster. 

  • Framtagande av beslutsunderlag
  • Utformning och implementering av incitamentsprogram
  • Värdering av företaget och valt instrument
  • Skatte- och redovisningsmässiga bedömningar
  • Information till de anställda och arbetsgivaren
  • Analys av hantering av befintligt program från ett skatte-, socialavgifts- och rapporteringsperspektiv
  • Internationella skatteutredningar
  • Uppföljning och ”helpdesk”

Kontakta oss