Marie Enander

Ansvarig Förmåner & Representation / Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

Marie har arbetat på KPMG sedan 2008. Marie ansvarar för frågor som bl a rör anställdas förmåner, representation, tjänsteresor och sponsring. Marie arbetar även med etiska frågor kopplade till förmåner och representation m m och då i samverkan med KPMG Forensic. Marie har också erfarenhet av svensk och internationell personbeskattning, socialförsäkringsfrågor, incitamentsprogram och övriga frågor som uppkommer i samband med att svenska bolag anställer utländsk personal eller sänder ut personal för arbete utomlands eller utländska bolag som har personal i Sverige.

  • International Markets
  • National Markets
  • Tax
  • Tax Services to Individuals
  • Jur kand., Stockholms universitet

  • Auktoriserad skatterådgivare

  • Medlem i FAR