Internationell personbeskattning

Internationell personbeskattning

KPMG är specialiserade på personbeskattning och frågor som är kopplade till internationella personalförflyttningar så kallade expatriater.

KPMG är specialiserade på frågor rörande personbeskattning.

Många företag verkar i en global miljö. Detta ställer höga krav på kunskap om hur anställda som arbetar över landsgränser eller som flyttar mellan länder ska bemötas, vare sig det gäller flytt till eller från Sverige.


KPMG är specialiserade på personbeskattning och frågor som är kopplade till internationella personalförflyttningar s k expatriater. Det kan vara allt från en skatteoptimerad lösning till administration. 


Vi erbjuder rådgivning och hjälp med att planera en utlandstjänstgöring så att den kan genomföras effektivt och med bibehållen fokus på företagets verksamhet. Vår rådgivning syftar till att identifiera risker och möjligheter samt att erbjuda företaget ett relevant stöd i den interna hanteringen.


Vi har mångårig erfarenhet av expatriat-relaterade frågor och vårt internationella nätverk gör att vi kan erbjuda assistans i över 150 länder. Förutom personbeskattning har vi medarbetare som särskilt arbetar med vissa specialområden såsom:
 

Vi arbetar med IT-verktyg tillsammans med större klienter för ”ordning och reda”. IT-stödet anpassas efter de behov som det enskilda uppdraget ställer och ger ett effektivt och säkert informationsutbyte.


Vi kan hjälpa till med

  • Skattefrågor, dubbelbeskattningsavtal samt tillvarata skattelättnader i Sverige såsom expertskatt och SINK-beskattning
  • Tillmötesgå krav som bottnar i administrativ hänsyn
  • Policyfrågor
  • Socialförsäkring och socialavgifter
  • Utformande, genomförande och anpassning av incitaments- och belöningsprogram
  • Upprättande av deklarationer och ansöka om intyg och beslut såsom A1 (f d E101), SINK-beslut , expertskatt, jämkningar m m.
  • Beräkning av kostnader för utlandsuppdraget för budgeteringsändamål
  • Bedömning av beskattningskonsekvenser av tjänstepensionslösningar

     

Kontakta oss