Thomas Andersson

Head of Tax Disputes

KPMG i Sverige

Thomas är skatterådgivare och arbetar på KPMG sedan 2019. Thomas har över 30 års erfarenhet inom skatteområdet och har främst arbetat med med skatteprocesser och frågor inom företagsbeskattning för stora koncerner. Thomas ansvarar för Tax & Legals Processgrupp.

Thomas har varit omnämnd i Euromoney's Guide to the World’s Leading Tax Advisers flera gånger, samt i International Tax Reviews Guide avseende Top Controversy Leaders. 

  • Corporate Tax
  • Internationell beskattning
  • Skatt
  • Tax Dispute Resolution and Controversy
  • BA Business Administration, Uppsala universitet