Erfarenheten av tidigare finansiella nedgångar är att Skatteverket granskar storbolagen hårdare och att skattelagstiftningen skärps. Därmed kan behovet av en uttalad strategi för att försvara företagets skatteposition bli affärskritisk.

Nedgångar i den svenska ekonomin möts ofta av omfattande stödåtgärder för att minska de negativa efterverkningarna. Det kan till exempel handla om att företagen får hjälp av staten att hålla i gång verksamheten och behålla sina anställda. Sådana utbetalningar och stödpaket är kostsamma för staten och kräver finansiering. En naturlig följd är att staten behöver vara än mer aktiv i att värna sin skattebas.

Det är därför inte osannolikt att företagsbeskattningsreglerna kommer att förändras. Likaså kan man förvänta sig att Skatteverkets granskningar av företagens regelefterlevnad kommer att intensifieras även i den finansiella nedgång vi nu är på väg in i.

Att Skatteverket granskar företag och ser till att allt är i sin ordning är en självklar del av vårt skattesystem. Men företagen kan behöva ta in extern hjälp som motvikt mot Skatteverkets granskningsapparat. Skillnaden mellan ett lyckat och mindre lyckat försvar av skattepositionen vid en revision kan handla om stora belopp.

Vi på KPMG har sedan länge på ett strukturerat sätt försökt möta företagens behov och hjälpa till att balansera de fiskala granskningsåtgärderna så att rätt skatt tas ut.

KPMG har framgångsrikt hjälpt företag under och i samband med skatterevisioner. Vår medverkan har inneburit att beloppsmässigt betydande ändringsförslag dragits tillbaka av Skatteverket innan slutliga beslut fattats och processer påbörjats i domstol.

Vi har även medverkat till att de slutliga besluten som Skatteverket fattat är beloppsmässigt mindre och eller skapat bättre förutsättningar för att driva process i skattedomstolarna för att få en ändring av besluten. Tillsammans med våra kundföretag har vi bedrivit en rad framgångsrika processer i domstol. Utöver detta har vi även hjälpt våra kundföretag att erhålla högre ersättningar för biträde (ombudskostnader) vid skatteutredningar än tidigare.

För de tjänster vi har levererat inom ovan nämnda områden har vi alldeles nyligen belönats med utmärkelserna  Tax Firm of the year and Tax Dispute Firm of the year 2022 av International Tax Review (ITR).

Funderar ni på hur ni kan säkra företagets position inför en eventuell revision eller frågor från Skatteverket, kontakta oss för ett första samtal. Vi för redan samtal med kunder om hur agera på bästa sätt för att säkra skattepositionen.

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss