Veronica Jiglind

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

Veronica är auktoriserad skatterådgivare och arbetar på KPMG sedan 2018. Veronica har lång erfarenhet av rådgivning avseende svensk och internationell personbeskattning till företag med personal utomlands eller i samband med utländska företags etablering i Sverige. Rådgivningen innefattar även arbetsgivarrelaterade skyldigheter. Veronica är även specialiserad på frågor som rör socialförsäkringstillhörighet och socialavgifter i ett internationellt sammanhang.

  • IES Tax Compliance
  • International Executive Services
  • Skatt
  • Tax Services to Individuals
  • Auktoriserad skatterådgivare

  • Medlem i FAR