Rebaz Wahab

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Rebaz Wahab är skattejurist, Senior Manager på KPMG. Rebaz har över 10 års erfarenhet inom fastighetstaxering och beskattningsfrågor med inriktning mot fastigheter. Rebaz arbetar även med skatteprocesser och har varit ombud i ett omfattande antal mål i förvaltningsdomstolarna. Rebaz har tidigare arbetat som processförare vid Skatteverket med inriktning fastighetstaxering. Rebaz har stor erfarenhet från att hålla i seminarier och utbildningar i fastighetstaxering.

  • Bygg och fastighet
  • Corporate Tax
  • Juristlinjen, Stockholms universitet

  • Auktoriserad skatterådgivare