Carl Gudesjö

Partner, Corporate tax

KPMG i Sverige

Carl är skattespecialist inom internationell och svensk företagsbeskattning. Carl började på KPMG 2008 och arbetade före det som notarie på Förvaltningsrätten i Malmö med fokus på bl a skattemål. Carl arbetar idag med svenska och multinationella koncerner verksamma inom diverse segment (såsom fastighets- och sjöfartsbranschen). Han är specialist på internationella strukturer, omstruktureringar, företagsförvärv och etableringar samt skattetvister.

  • Corporate Tax
  • International Markets
  • National Markets
  • Tax
  • Jur kand, Lunds universitet

  • Auktoriserad skatterådgivare

  • Medlem i FAR

  • Gästföreläsare i skatterätt på Juridiska institutionen vid Stockholms universitet