Vid förhandlingar den 12 december nådde Rådet och Europaparlamentet en provisorisk och villkorad överenskommelse om den så kallade gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM).
 

Överenskommelsen innebär ytterligare ett steg på vägen mot införandet av koldioxidtullar på varor från vissa koldioxidintensiva industrisektorer (järn, stål, cement, gödningsmedel, aluminium, el och väte).  Det återstår dock ännu frågor att lösa inom annan unionslagstiftning innan CBAM-förordningen formellt kan antas.

Enligt överenskommelsen ska CBAM-förordningen gälla från och med oktober 2023 och inledningsvis i en förenklad form som enbart innebär rapporteringsskyldighet i syfte att samla in data. Därefter ska det ske en stegvis infasning av CBAM vilken ska samordnas med en kommande utfasning av kostnadsfria utsläppsrätter inom EU ETS för de berörda sektorerna.

Förhandlingar om utfasningen pågår för närvarande och det krävs enligt pressmeddelandet ytterligare arbete med åtgärder för att förhindra koldioxidläckage vid export.

KPMG:s kommentar

För företag som importerar varor som omfattas av CBAM är det hög tid att påbörja arbetet med att kartlägga eventuella registrerings- och rapporteringskrav.

Det finns flera frågor att ta ställning till, bland annat vem eller vilka i organisationen som ska leda arbetet och hur data ska samlas in? Kan inbäddade utsläpp beräknas eller ska så kallade normalvärden användas vid rapportering? Har länderna där varorna tillverkas någon prismekanism för koldioxid och hur kan företaget i så fall tillgodoräkna sig detta?

Välkommen att kontakta oss för en diskussion om hur CBAM kan påverka ditt företag.

Läs mer:
Pressmeddelande från Europeiska unionens råd 13 december 2022

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss