Som svar på de stigande elpriserna planerar regeringen att lägga fram ett förslag om att slopa energiskattenedsättningen för datorhallar. Samtidigt vill regeringen avskaffa avfallsförbränningsskatten.

Sedan 2017 har datorhallar kunnat dra förmån av nedsatt energiskatt på el förbrukad i datorhallen. Mot bakgrund av elprisutvecklingen och farhågorna om en ansträngd vinter anser regeringen att förutsättningarna för skattenedsättningen har förändrats. Inom finansdepartementet arbetar man därför nu med att ta fram ett lagförslag om att avskaffa energiskattenedsättningen för datorhallar.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen ska finansdepartementets förslag skickas på remiss ”så snart som möjligt”. Än så länge har inga närmare detaljer presenterats om tidsplanen för förslaget.

Nedsättningen av energiskatt på el för datorhallar, genom avdrag eller återbetalning av skatt, infördes för att kunna locka till sig flera aktörer inom den digitala ekonomin som är beroende av elintensiva serverhallar i sin verksamhet. Lättnadsreglerna har avgränsats till datorhallar med en total installerad effekt, exklusive fläkt- och kylanläggningar, som uppgår till minst 0,1 megawatt.

Utöver förslaget om avskaffandet av energiskattenedsättningen för datorhallar arbetar finansdepartementet också med ett förslag om att avveckla skatten på avfallsförbränning. Regeringen ser möjligheter för att slopad skatt på avfallsförbränning, som bland annat kan ske i värme- och kraftvärmeverk, ska kunna påverka tillgången på el positivt på längre sikt.

Med hänvisning till en analys från Skatteverket uppger regeringen att avfallsförbränningsskatten inte har haft avsedda styreffekter mot resurseffektiv och giftfri avfallshantering. Dessutom bedöms skatten ha haft negativa ekonomiska effekter för branschen.

KPMG:s kommentar

Energiskatten på el förbrukad i datorhall är för närvarande 6 kr per MWh. Skulle skattenedsättningen slopas ökar energiskatten till 360 kr per MWh (264 kr per MWh i norra Sverige).  

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss