Reklamskatt betalas idag för bland annat idrottskläder, affischer och annonser i fysiska reklamblad. Skatten tas dock inte ut på annonser och reklam på internet, i tv och radio, eller i dagstidningar. Inte heller för skärmar som visar reklam. Skatten, som främst träffar idrottsföreningar och organisationer, har länge varit en omdiskuterad skatt eftersom den ansetts vara både omodern och orättvis.

Regeringen har tidigare stegvis vidtagit olika åtgärder för att på sikt kunna avveckla reklamskatten, bland annat genom att sänka reklamskatten i olika steg. Regeringen har nu tagit det sista steget och lämnat förslag om att reklamskatten ska avskaffas från och med 1 januari 2022 genom att upphäva lagen om skatt på annonser och reklam. Regeringen avser att avisera förslaget i budgetpropositionen för 2022.

Det har länge ansetts vara angeläget att avskaffa reklamskatten och förslaget ses som en god nyhet för de företag och organisationer som omfattas av skatten idag. Syftet med förslaget är att hjälpa till att motverka de ekonomiska följdverkningarna av pandemin i synnerhet för idrottsföreningar. Avskaffandet av skatten bedöms minska den tungrodda administrationen och medföra positiva ekonomiska effekter för bland annat de omkring 1 600 idrottsföreningar som betalar ungefär 45 miljoner reklamskatt per år. 

Om ni har funderingar kring reklamskatt, skulle vilja att vi ser över era sponsoravtal, eller om ni har andra frågor kring punktskatter är ni varmt välkomna att kontakta oss!

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss