Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt två förhandsbesked från Skatterättsnämnden om skattebefrielse för el och bränsle som förbrukas i industriell verksamhet.
 

Skatteverket har de senaste åren i många fall nekat företag skattebefrielse för el och bränsle som förbrukats i industriell verksamhet när företagen även bedrivit annan icke-industriell verksamhet. Enligt Skatteverkets uppfattning har en förutsättning för skattebefrielse varit att företagets omsättning hänförlig till den industriella verksamheten uppgår till minst 50 procent av total omsättning.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu fastställt två förhandsbesked från Skatterättsnämnden där Skatteverkets uppfattning underkänns. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen får de äldre förarbetsuttalanden som Skatteverket grundat sin uppfattning på anses överspelade.  

KPMG:s kommentar

Domarna är mycket positiva för företag som de senaste åren nekats eller inte begärt skattebefrielse för el och bränsle som förbrukats i industriell verksamhet. De företagen bör nu ha mycket goda möjligheter att få tillbaka skatt.

Välkommen att kontakta oss för rådgivning om möjligheterna till skattebefrielse för ditt företag.

Läs mer:
Högsta förvaltningsdomstolens dom den 13 oktober 2022 (mål nr 1618-22, pdf)
Högsta förvaltningsdomstolens dom den 13 oktober 2022 (mål nr 1282-22, pdf)
Skattebefrielse för industriell verksamhet enligt lagen om skatt på energi (TaxNews nr 11, 2022)

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss