Om mindre än en månad införs de nya punktskattereglerna för tobak, från och med den 1 augusti 2021 kommer all tobak, förutom för levande plantor, att vara skattepliktigt. Det tidigare undantaget för så kallad ”övrig tobak” försvinner således. Med ”övrig tobak” menas bland annat tobaksblad (oavsett om de aktivt har skördats från en planta eller av naturliga orsaker lossnat från den) och tobakspulver som är så finfördelat att det inte går att röka utan ytterligare industriell beredning och som inte är en del av en snussats.

De nya reglerna medför inga förändringar för skatteplikten för cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus och tuggtobak. Att ”övrig tobak” blir skattepliktig påverkar inte heller definitionen av ”röktobak”. 

Den övriga tobaken kommer att falla under samma regler om skattskyldighet och tidpunkten för skattskyldighetens inträde som för snus och tuggtobak. Det innebär att övrig tobak bland annat kommer att omfattas av reglerna om godkända lagerhållare. Ansökningsprocessen för att bli lagerhållare för övrig tobak öppnade den 1 juli 2021 och ansökan görs hos Skatteverket. Om man innehar ett tillstånd som lagerhållare för snus och tuggtobak kommer tillståndet automatiskt omfatta ”övrig tobak” från och med den 1 augusti 2021 och ingen särskild ansökan för ”övrig tobak” krävs då. 

Man kommer även att kunna göra avdrag om man som godkänd lagerhållare vid tillverkning av snus, tuggtobak eller övrig tobak har återanvänt cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak, som skattskyldighet har inträtt för. Skatteavdraget i punktskattedeklarationen får då motsvara skatten på cigaretterna, cigarrerna, cigarillerna eller röktobaken.

Det införs även nya regler för företag som inte är godkända lagerhållare och som för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak från ett annat EU-land till Sverige. Företaget måste då anmäla införseln i förväg till Skatteverket och ställa säkerhet för skattens betalning.

Reglerna kring tobaksskatten styrs av EU-direktiv och är snåriga och komplexa. I KPMG:s Trade and Customs team finns gedigen kompetens och du är välkommen att kontakta oss om du har frågor!
 

Ulrika Badenfelt 
Head of Trade & Customs
+46 72 368 85 80
ulrika.badenfelt@kpmg.se

Emmilie Welander
Trade & Customs
+46 72 394 65 80
emmilie.welander@kpmg.se

 

 

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss