Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Η KPMG σας βοηθάει να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες των στελεχών σας, ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοση και η δέσμευσή τους στην εταιρεία.

Η KPMG σας βοηθάει να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες των στελεχών σας...

Η ορθή διάγνωση των αναγκών και η αξιολόγηση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων των στελεχών σας για να εντοπιστούν αντικειμενικά τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση είναι απαραίτητη πριν από οποιαδήποτε εκπαίδευση ή αναπτυξιακή δραστηριότητα.  

Αναγνωρίζουμε τις εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας σας, καθορίζουμε τα κατάλληλα -ομαδικά ή εξατομικευμένα- προγράμματα εκπαίδευσης και ηγεσίας, σχεδιάζουμε ρεαλιστικά πλάνα εξέλιξης και βελτιώνουμε την απόδοση και την πιστότητα των ανθρώπων σας.

Ως αποτέλεσμα, το People Services της KPMG μπορεί να προχωρήσει στο σχεδιασμό εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εξατομικευμένων πλάνων εξέλιξης καριέρας για τα στελέχη, έτσι ώστε να αξιοποιούνται στο έπακρο οι δυνατότητές τους, να μεγιστοποιείται η απόδοση και η δέσμευση τους ως προς την εταιρεία.  


Ανάπτυξη Ταλέντων και Ηγετικών Δεξιοτήτων

Το People Services της KPMG παρέχει ειδική προσέγγιση στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων για στελέχη εταιρειών, καθώς και προγράμματα εξατομικευμένης καθοδήγησης (executive coaching):


KPMG Institute - Εκπαιδευτικά προγράμματα
 

Το  KPMG Institute, εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαζώσης ή διαδικτυακά, με δύο τρόπους:

  • Ετήσια ανοικτά προγράμματα επιλεγμένης θεματολογίας
  • Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα στοχευμένα στις ανάγκες κάθε εταιρείας 

Τα ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα στοχεύουν στην ενίσχυση στελεχών και εργαζομένων μέσα από τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επανεκπαίδευσή τους σε νέες γνώσεις και δεξιότητες, και υπάγονται στους ακόλουθους 4 θεματικούς πυλώνες:

  • Ηγεσία 
  • Ψηφιακή Εποχή 
  • Τεχνικές Γνώσεις 
  • Ανθεκτικότητα 


Συνέδρια

Διοργανώνουμε κορυφαία συνέδρια πάνω σε θέματα Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού, Χρηματοοικονομικά, Λογιστικά, Φοροτεχνικά, Πληροφοριακά συστήματα κ.ά.

Συνδεθείτε μαζί μας